Dette kan du gøre, hvis du tror at du har klorerede paraffiner på din arbejdsplads

Arbejdsmiljø

Har du mistanke om klorerede paraffiner på din arbejdsplads så er der en del ting som du skal have i betrækning inden du forsøger at fjerne det. Der er nemlig flere forskellige måder at håndterer problemet på.

Klorerede paraffiner er betegnelsen for en gruppe af klorerede forbindelser, som har en kædelængde på mellem 10 til 30 kulstofatomer og ligeledes har et klorindhold på omkring 20 til 70 procent. Klorerede paraffiner kan opdeles i henholdsvis 3 grupper. Grupperne dannes i forhold til deres længde af kæde.

Klorerede paraffiner blev anvendt i en række produkter i perioden 1950 til 2002. Det drejer sig om produkter så som, fugemasser, skærer olier, grundmaling og rust beskyttende maling, blødgører og brandhæmmer i plast, flammehæmmer i forholdsvis gummi, tekstil og plast.

Klorerede paraffiner erstattede PCS i 1977, da dette stof blev ulovligt. PCB er en form for miljøgift, der blev brugt i en del byggematerialer fra 1950 til 1977.

 

Farligheden af klorerede paraffiner

Klorerede paraffiner opdeles som sagt i 3 grupper. De kort kædede, de mellem kædede og de lang kædede. De kort kædede, som også bliver kaldt for C12-KP, bliver anset for at være meget usunde og direkte kræftfremkaldende.

Den dag i dag er det ikke lovligt at gøre brug af CP12-KP i eksempelvis fugemasser, uden at det er godkendt på forhånd af arbejdstilsynet.

Når det kommer til CP12-KP i eksempelvis maling og lime eller kølesmøremidler, behøves en forhåndsgodkendelse ikke. Dog er produkterne stadig omfattet af kræftbekendtgørelsens almindelige bestemmelser. Det vil sige at der er stadig en del regler som produkterne skal leve op til.

Det kan ikke ses med det blotte øje om maling eller en fuge indeholder CP12-KP. Derfor er det nødvendigt at foretage en prøve analyse af et materiale, for at kunne fastslå om materialerne indeholder CP12-KP. Se mere om klorerede paraffiner analyse på dma.nu.

Håndtering af KP

Der findes 2 forskellige måder at håndterer klorerede paraffiner på. C12-KP skal håndteres på sammen måde, som var det PCS, det skal ligeledes fremstå som særdeles farligt arbejde i Planen for Sikkerhed og Sundhed, også kaldt PSS. Klorerede paraffiner er meget mindre flygtig end PCS. Men lige netop C12-KP er god til at bevæge sig fra eksempelvis maling eller en fuge og dermed sprede sig ind i andet nabo materialer, såsom beton og vindueskarme.

Hvad angår de lang kædede og mellem kædede KP, så kan disse håndteres med almindelige foranstaltninger, hvad angår støvet arbejde. Det er dog, som minimum et krav, at der skal bæres halvmasker med P2 filter. Der skal ligeledes bæres arbejdshandsker og overtræksdragt når der arbejdes med mellem og lang kædede KP.

Når det kommer til fjernelse af KP, så fjernes KP indeholdende fuger med en kniv eller lignende redskab. Maling fjernes ved den mindst støvende metode tænkelig. Dette kan enten være i form af befugtning af vand eller ved hjælp af sug. Det er vigtigt at der undgås at gøre brug af hurtig gående værktøjer, som kan være med til at opvarme KP og dermed øge afdampning af materialet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *